Utrzymanie zielonego otoczenia drogowego przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich parametrów bezpieczeństwa jest zadaniem trudnym zwłaszcza w przypadku terenów wyżynnych i górskich, gdzie po dużych opadach deszczu i roztopach często dochodzi do osuwania się podmokłego gruntu. Kompozytowa płyta drenażowa BKG od Rubtiler eliminuje to zagrożenie niemal całkowicie. Pozwala jednocześnie na zachowanie wysokiej estetyki terenu, komponuje się z zielonym otoczeniem oraz wpisuje w ekologiczne trendy. Dzisiaj przybliżamy ten specjalistyczny produkt dla budownictwa drogowego, pokazujemy jego działanie oraz główne właściwości cenne z punktu widzenia inwestora. 

Kompozytowa płyta drenażowa BKG – co to jest?

Jest specjalistycznym i innowacyjnym produktem na skalę światową, który pozwala na adaptację zieleni w otoczeniu drogowym, zwłaszcza na nasypach i skarpach. Zabezpiecza ziemię przed zbytnim zawilgoceniem, stabilizuje ją i chroni przed osuwaniem się. Jest szczególnie cenna wszędzie tam, gdzie inwestorzy mierzą się ze znacznym nachyleniem terenu.

Drenażowa mata Rubtiler – budowa

Kompozytowa płyta drenażowa składa się z 4 warstw.

  1. Nawierzchnię tworzy część wegetacyjna z naturalnej roślinności, której rodzaj zależy od preferencji klienta. Nasiona wysiewane są po ułożeniu nawierzchni w miejscu przeznaczenia.
  2. Pod nią jest warstwa stabilizująca stworzona z włókniny kokosowej o grubości min. 1 cm. Jej porowata struktura z licznymi wgłębieniami jest doskonałym miejscem zagnieżdżania się wysianych nasion i pozwala na ich swobodne ukorzenianie się, a duża chłonność umożliwia stałe ich nawodnienie i tym samym szybszy wzrost. Włóknina jest całkowicie biodegradowalna.
  3. Część dociążającą wykonana jest z betonu jamistego o grubości 4 cm. To istotny element w budowie kompozytowej płyty drenażowej, który powoduje obciążenie terenu, co wpływa na jego stabilizację, a tym samym zabezpiecza przed osuwaniem się. Ponadto w betonie rozmieszczone są kawerny, których zadaniem jest gromadzenie i przetrzymywanie nadmiaru wody opadowej. Wykorzystuje ją ukorzeniająca się roślinność. Co więcej, zatrzymanie nadmiaru deszczu lub topniejącego śniegu niweluje ryzyko zbytniego namoknięcia właściwego gruntu.
  4. Najniżej położona jest elastyczna warstwa złożona z wysokojakościowego granulatu SBR, której zadaniem jest dopasowanie całej maty do ukształtowania terenu, redukcja naturalnych nierówności oraz dodatkowa stabilizacja podłoża.

Kompozytowa płyta drenażowa BKG – bezpieczeństwo

Płyta drenażowa to produkt wysoce specjalistyczny. W przypadku zabezpieczenia otoczenia drogowego bezcenne są jej właściwości absorpcji wody, które wynoszą 8-10%, Tak wysoki parametr jest wynikiem m.in. budowy opartej na porowatej powierzchni oraz rozmieszczeniu kawern w części z betonu jamistego, które magazynują wodę.  Inne elementy, które mają wpływ na tę wartość to:

  • rodzaj nasadzonej roślinności;
  • grubość poszczególnych warstw;
  • ukształtowanie podłoża;
  • możliwości odprowadzania nadmiaru wód opadowych do ścieków, kanalizacji oraz zbiorników retencyjnych.

Co istotne, przepuszczalność wody do gruntu zarówno w pionie, jak i poziomie można dopasować do specyfiki terenu, biorąc pod uwagę także średni roczny opad. Dokonuje się tego w procesie produkcji płyty drenażowej BKG, modyfikując podstawowy skład warstwy stabilizującej i dociążającej. Pozwala to na znaczną indywidualizację rozwiązania i dopasowanie go do wymogów projektu.  To z kolei optymalizuje stopień zabezpieczenia terenu zielonego.

Kompozytowa płyta drenażowa BKG charakteryzuje się dużą wytrzymałością na zgniatanie i ściskanie. Ponadto stopień odporności można regulować również poprzez modyfikację jej struktury, głównie w warstwie gumowej oraz betonowej. Wzorcowa płyta osiąga wytrzymałość na poziomie LC8/9. To istotne przy montażu. Nie dochodzi wówczas do strat w materiale, a ryzyko ich kruszenia i łamania jest minimalne. Wpływa także na bezpieczeństwo późniejszego użytkowania, gdyż  kompozytowa płyta drenażowa jest stabilna, a ciężar np. śniegu, czy napór wody nie powodują naruszenia jej powierzchni i całego podłoża.

Ponadto, elastyczna warstwa z granulatu SBR prowadzi do kompensacji nierówności podłoża nawet do 6 mm, co dodatkowo zabezpiecza wcześniejsze warstwy przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływa na długą żywotność inwestycji, a co się z tym wiąże na jej opłacalność.

Ukorzeniona roślinność dodatkowo zabezpiecza grunt przed osuwaniem się. W początkowej fazie bowiem korzenie wrastają w warstwy płyty drenażowej, a następnie przedostają się bezpośrednio do gruntu, stabilizując go.

Kompozytowa płyta drenażowa BKG – funkcjonalność

Wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne i odporność na trudne warunki atmosferyczne sprawiają, że jest to rozwiązania praktyczne i o długiej żywotności.

Płyty kompozytowe są łatwe w montażu, który w Rubtiler oparliśmy o system DIY (do-it-yourself). Instalację nawierzchni można przeprowadzić we własnym zakresie, a całość prac wykona dwuosobowa ekipa. Skraca to czas zakończenia inwestycji oraz wpływa znacząco na redukcję kosztów.

Istotnym elementem jest także możliwość wejścia na powierzchnię od razu po instalacji. Kompozytowa płyta drenażowa BKG jest wytrzymała, odporna na znaczne obciążenia i nie wymaga czasu na uzyskanie właściwej stabilizacji. Oznacza to, że wysianie nasion może nastąpić od razu po jej ułożeniu. Ukorzenienie roślin w warstwie kokosowej następuje już po 3 tygodniach. Wszystkie te elementy skracają znacznie czas realizacji.

Płyta drenażowa – estetyka i ekologia

Możliwość wykorzystania naturalnej roślinności ułatwia aranżację przestrzeni oraz wkomponowanie nawierzchni w otoczenie. Poprawia też walory estetyczne przydrożnych terenów. Naturalne trawy zakorzenione początkowo w warstwach płyty drenażowej są bowiem odpowiednio chronione przed uszkodzeniami i ubytkami, a system kawern gromadzący zasoby wodne minimalizuje stopień przesuszenia roślinności. Wszystkie te elementy wpływają na ostateczny wygląd nawierzchni.

Kompozytowa płyta drenażowa BKG to rozwiązanie także dla tych, którym po drodze z ekologią. Wykorzystuje bowiem granulat SBR, powstający w wyniku recyklingu zużytych opon samochodowych. Warstwa elastyczna stanowi 20% całości wzorcowej płyty drenażowej. Zainteresowanych tych produktem i jego właściwościami zachęcamy do przeczytania wcześniejszego wpisu o powstaniu, zaletach i możliwościach wykorzystania granulatu SBR.

Płyta BKG to innowacyjne przedsięwzięcie na skalę światową wprowadzające proces przetwarzania i wykorzystania opon gumowych na zupełnie nowe tory. Zwiększa bezpieczeństwo na drogach, poprawia estetykę otoczenia i dba o środowisko. To najważniejsze parametry, które powinny przekonać inwestorów.

Jednak ze względu na specyfikę produktu, zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami. Wyjaśnimy wszelkie wątpliwości, a jako producent jesteśmy w stanie dopasować rozwiązania do każdego projektu i zindywidualizować produkt tak, aby spełniał wszystkie wymagania.