+48 22 223 38 08 info@rubtiler.com
 • Polski
 • English
 • Strona główna 5 Oferta 5 Kompozytowa płyta drenażowa BKG

  Kompozytowa płyta drenażowa BKG

  Kompozytowa płyta drenażowa BKG jest autorskim, innowacyjnym produktem Rubtiler, który umożliwia ukorzenienie się roślinności naturalnej przy jednoczesnym zachowaniu dużego stopnia stabilizacji podłoża.

  Składa się z 4 warstw:

  • wierzchniej/wegetacyjnej, która powstaje zgodnie z potrzebami i wymaganiami klienta poprzez wysianie i ukorzenie dobranych roślin,
  • stabilizującej o grubości min. 1 cm dającej pierwotne podparcie elementom wegetacyjnym, wykonana z włókniny kokosowej zapewniającej stabilizację nasion, ich trwałe ukorzenienie i wzrost roślin,
  • dociążającej wykonanej z cementowego betonu jamistego o grubości min. 4 cm,
  • dolnej, z granulatu gumowego spojonego żywicą poliuretanową – o grubości min. 2 cm.

  Płyta drenażowa BKG sprawdza się doskonale jako:

  • podłoże w zielonych strefach wokół budynków biurowych,
  • zielone ciągi komunikacyjne dla pieszych w parkach i na parkingach,
  • zabezpieczenie i wzmocnienie powierzchni skarp i nasypów drogowych,
  • ochrona dna i brzegów rzek przed zanieczyszczeniem i erozją,
  • osłona gruntu przed wiatrem, spływem wód opadowych oraz osuwaniem wywołanym znacznym zawilgoceniem ziemi.

  Kompozytowa płyta drenażowa BKG jest przełomem w produkcji i zastosowaniu ekologicznego granulatu RR na skalę światową. Pozwala na utrzymanie naturalnej zieleni i jednoczesne zabezpieczenie terenów o znacznym spadku przed osuwaniem się zwłaszcza po gwałtownych burzach lub podczas wiosennych roztopów.

  Porowata powierzchnia płyty drenażowej:

  • ułatwia ukorzenianie się roślinności początkowo w jej warstwach, a następnie bezpośrednio w podłożu,
  • wchłania wodę, wspomagając prawidłową retencję opadu do gruntu,
  • jest doskonałym stabilizatorem nasypów, skarp oraz wałów, uniemożliwiając osuwanie się podłoża.

  Warstwa betonowa dodatkowo posiada kawerny, swoiste zbiorniki do gromadzenia deszczówki wspomagającej następnie odżywianie, nawodnienie i wzrost roślin.

  Kompozytowa płyta drenażowa charakteryzuje się również dużą wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne i odpornością m.in. na ściskanie i zgniatanie, dzięki czemu dostosowana jest do montażu na bardziej elastycznym podłożu.

  Możliwość wprowadzania zmian w recepturze warstw betonowej oraz gumowej daje swobodę dopasowania przepuszczalności pionowej i poziomej wody do indywidualnych założeń projektu oraz uwarunkowań terenu.

  Kompozytowa płyta drenażowa BKG 50-1-5-2 i jej największe zalety:

  • regulowana chłonność i przepuszczalność wód opadowych dzięki 3 porowatym powierzchniom, co zabezpiecza właściwe podłoże przed zbytnim nawodnieniem i osuwaniem się gruntu,
  • gromadzenie nadmiaru wody opadowej w kawernach rozmieszczonych w betonowej warstwie dociążeniowej i ponowne jej wykorzystanie do nawadniania roślinności z warstwy wegetacyjnej,
  • zwiększona wytrzymałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne, co pozwala na ułożenie ich na bardziej elastycznym podłożu o znacznym kącie nachylenia,
  • regulowanie stopnia przepuszczalności w pionie i poziomie umożliwia dopasowanie płyt drenażowych Rubtiler do wymogów projektu i terenu,
  • elastyczna warstwa gumowa zapewniająca znaczną kompensację nierówności terenu,
  • wysoka estetyka rozwiązania poprzez zastosowanie naturalnych nasadzeń roślinności dopasowanych do wymogów projektu i oczekiwań klienta,
  • duża odporność na mróz i trudne warunki atmosferyczne,
  • łatwy montaż w systemie DIY (do-it-yoursel), co oznacza oszczędność czasu i pieniędzy,
  • indywidualizacja rozmiarów płyt drenażowych zarówno pod względem wielkości, jak i grubości poszczególnych warstw,
  • produkt ekologiczny dzięki zastosowaniu granulatu RR powstającego w procesie recyklingu zużytych opon samochodowych. Stanowi on minimum 20% wsadu.

  Kompozytowa płyta drenażowa BKG posiada certyfikaty: PN-EN 206+A1:2016-12 oraz PN-EN 13369:2013-09.