Odpowiedzialny biznes

Jesteśmy jednym z największych recyklerów zużytych opon w Polsce. Nasza firma funkcjonuje w zgodzie z obowiązującym prawem, w poszanowaniu norm społecznych i etycznych, a także zasad w biznesie. W swoich działaniach uwzględniamy interesy społeczne, jednak kluczowa jest dla nas ochrona środowiska.

Z roku na rok wzrasta ilość zużywanych opon, które zgodnie z przepisami UE powinny podlegać prawidłowej utylizacji i ponownej obróbce. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie w latach 2010 – 2013 wybudowaliśmy ekologiczną i innowacyjną fabrykę recyklingu opon w centralnej Polsce, w której dajemy drugie życie zużytym oponom.

W JAKI SPOSÓB DZIAŁAMY NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA?

Przyjmujemy i segregujemy zużyte opony, a następnie poddajemy je przetworzeniu i obróbce. Z pozyskanych surowców wytwarzamy całkowicie nowe produkty, które trafiają do ponownego obiegu i wykorzystania. Pozyskiwany w procesie recyklingu granulat SBR jest bazą do dalszej produkcji ekologicznych wyrobów z gumy marki Rubtiler.

Działając w ten sposób przyczyniamy się do ograniczenia ilości odpadów gumowych oraz odpowiadamy na rosnącą potrzebę utylizacji opon w UE, co korzystnie wpływa na otaczający nas świat, a zatem i na jakość naszego życia. Z modą bywa różnie, lecz w recykling mocno wierzymy i w niego inwestujemy, czego dowodem jest nasza przyznana środowisku fabryka przetwarzania i utylizacji opon w Sławnie.